Pravidla Bonus programu

Odměňte se za svou věrnost!

Pravidla GES-BONUS PROGRAMU

 • Bonusový program je určen pro všechny obchodní partnery společnosti GES-ELECTRONICS, a.s. (dále jen GES-ELECTRONICS) registrované v e-shopu GES-ELECTRONICS www.ges.cz.
 • Pro získání dárku je třeba dosáhnout určitého počtu bodů, které jsou zákazníkům přidělovány na základě výše každé jednotlivé dodané on-line objednávky u GES ELECTRONICS dle následujícího klíče: Každých 200,- Kč bez DPH na objednávce za objednané zboží = 1 bod (do této sumy se nezapočítá částka za poštovné a expedici!)
 • Podmínkou přičtení bodů je samozřejmě uhrazení objednávky, tzn. zaplacená faktura.
 • Minimální počet bodů pro získání dárku je 25.
 • Aktuální přehled dárků a potřebný počet bodů k jejich získání jsou uvedeny na internetových stránkách www.ges.cz/bonus-program/, které jsou přístupné přihlášeným uživatelům.
 • Stávajícím zákazníkům jsou body připisovány za objednávky dodané v období od 1.1.2015. Novým zákazníkům jsou body připisovány po registraci v e-shopu www.ges.cz, a to za každou dodanou on-line objednávky. Celková cena objednávky v Kč pro připsání bodů je rozhodující v okamžiku expedice objednávky, nikoliv v okamžiku pořízení objednávky.
 • O ukončení akce bude společnost GES-ELECTRONICS informovat na svých internetových stránkách minimálně 2 měsíce před datem ukončení.
 • O stavu bodů se zákazník může průběžně informovat po přihlášení do e-shopu v sekci Můj účet nebo na e-mailové adrese bonus@ges.cz.
 • Body za různá IČO nelze sčítat.
 • Vybraný dárek si zákazník může vyžádat pouze prostřednictvím internetové stránky www.ges.cz/bonus-program/. Dárky jsou bodově ohodnocené a aktivní k výběru jsou pouze ty, které odpovídají aktuálnímu počtu bodů zákazníka. Vygenerovaný požadavek na zaslání dárku je zaslán do oddělení péče o zákazníky, které zajistí odeslání.
 • Nárok na získání dárku ztrácí zákazník v případě, že jeho faktury budou v průběhu akce hrazeny po lhůtě splatnosti.
 • Nárok na získání dárku není právně vymahatelný.
 • Platnost bodu je 1 rok počínaje dnem připsání bodu. Nevyčerpané body po uplynutí této lhůty propadají.
 • GES-ELECTRONICS si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci nabídky dárků a jejich bodového ohodnocení během termínu konání akce. Aktuální nabídka zboží je on line k dispozici na webových stránkách společnosti www.ges.cz/bonus-program/.
 • Společnost GES-ELECTRONICS si vyhrazuje právo na změnu pravidel kdykoliv v jejím průběhu. Zároveň se společnost GES-ELECTRONICS zavazuje o veškerých změnách pravidel vždy informovat na svých internetových stránkách.