Peltierovy články

    Peltierovy články využívají Peltierova jevu, to jest vzniku teplotního rozdílu ve spoji dvou různých kovů při průchodu stejnosměrného proudu. Teče-li proud z vnějšího zdroje jedním směrem, spoj se ochlazuje, teče-li opačným, spoj se ohřívá. Výhodou Peltierových článků je spolehlivost, jednoduchá regulace výkonu a rychlá odezva.

    Vše Novinky Akce Doprodej