Diaky, Triaky a Tyristory

Diak je třívrstvá spínací součástka, jejíž sepnutí je řízeno vnějším napětím ("napěťový spínač"). Používá se jako pomocná součástka například pro spínání tyristorů a triaků nebo jako přepěťová ochrana. Tyristor je spínací součástka ("spínaný usměrňovač"). Používá se především pro bezztrátovou regulaci a vyrábí se ve velké škále výkonů až po napětí a proudy v řádech tisíců (tramvaje). Triak je speciální varianta obousměrného tyristoru pro spínání obou polarit napětí ("střídavý spínač"), zvládá ovšem jenom menší výkony.

Vše Novinky Akce Doprodej

1 2 3 Další1 2 3 Další