Diaky, Triaky a Tyristory

Diak je třívrstvá spínací součástka, jejíž sepnutí je řízeno vnějším napětím ("napěťový spínač"). Používá se jako pomocná součástka například pro spínání tyristorů a triaků nebo jako přepěťová ochrana. Tyristor je spínací součástka ("spínaný usměrňovač"). Používá se především pro bezztrátovou regulaci a vyrábí se ve velké škále výkonů až po napětí a proudy v řádech tisíců (tramvaje). Triak je speciální varianta obousměrného tyristoru pro spínání obou polarit napětí ("střídavý spínač"), zvládá ovšem jenom menší výkony.

Vše Novinky Akce Doprodej

Zvolenému filtru neodpovídá žádná položka.
Zrušit filtr