Pojistky vratné AN

    Polymerové vratné pojistky jsou tvořeny krystalickým polymerem, ve kterém je přimíšen uhlík. Za normálního stavu mají velmi nízký odpor. Při určité hodnotě procházejícího proudu dojde k takovému ohřevu polymeru, že se jeho původně krystalická struktura změní na amorfní. Tím se přeruší uhlíkové řetězce, odpor pojistky vzroste o několik řádů a dojde tak k rozpojení obvodu. Po zchladnutí polymeru se obnoví jeho krystalická struktura a pojistka má opět nízký vnitřní odpor.

    Vše Novinky Akce Doprodej