EUD - Elektronická úřední deska pro města a obce / GES-ELECTRONICS

Doprava zdarma
RoHS
  • EUD - Elektronická úřední deska pro města a obce
  • EUD - Elektronická úřední deska pro města a obce
Informativní položka - dostupnost a cena produktu na dotaz, zakázková výroba vyžadující upřesnění

Elektronická úřední deska pro města a obce

Naše EUD - Elektronická Úřední Deska je moderní výkonné autorské řešení aplikace internetu věcí (IoT), určené pro obce a města.

Snižuje administrativní náročnost a náklady a operativně a průkazně umožňuje publikování zejména dokumentů, oznámení, obrázků a videoinformací .

Tento náš výrobek beze zbytku splňuje požadavky, kladené na projekty "Smart City - Chytré Město" s možností získání dotací pro města a obce.

Tento výrobek byl vyvinut s využitím programu podpory OPPIK.

Naše EUD - Elektronická Úřední Deska je odvozená varianta našeho řešení moderního uživatelsky programovatelného komunikačního zařízení, kterým je náš IIPO - Inteligentní Informační Panelový Označník .

EUD je zařízení ze skupiny moderních elektronických řešení, přednostně využitelných pro projekty "Smart City - Chytré Město" s možností získání dotací pro města a obce.

Náš IIPO v provedení jako EUD - Elektronická Úřední Deska je vybaven moderním počítačovým hardwarem a softwarem s možností sofistikovaného dohledu a s dálkovou správou a tak kromě mnoha dalších funkcí například zcela nahrazuje standardní úřední desku, kde se ručně musí vyvěšovat a měnit papírové dokumenty a starat se o jejich aktualizaci.

EUD variantně dodáváme v provedení pro vnitřní použití (indoor), pro venkovní použití v přístřešku (semi outdoor) a nebo pro venkovní použití s odolností proti dešti, sněhu a ledu (outdoor)

Jedná se o naše původní zákaznické interaktivní řešení s naším softwarovým vybavením, které může být zakázkově modifikováno podle požadavku zákazníka

V původní variantě náš IIPO funguje například jako informační označník, vhodný pro zastávky, stanice a nádraží veřejné nebo městské nebo soukromé dopravy a podobně. Je také přednostně vhodný jako zařízení pro informační a turistická střediska, zájmové zóny, krajinné oblasti, nebo jako informační zařízení pro podniky a zařízení státní správy, nebo jako reklamní a informační zařízení pro obchody a obchodní centra, autosalóny, zdravotnická zařízení, reklamní agentury a podobně.

Zařízení zobrazuje automaticky v libovolném nastavitelném pořadí a ve volitelném časovém intervalu dokumenty, obrázky a videa podle potřeb správce nebo majitele.

Kromě přednastaveného sledu zobrazování dokumentů si uživatel (zákazník) může zvolit svůj individuální způsob prohlížení informací stejně, jako u inteligentních telefonů.

K ovládání slouží tedy buď samotná obrazovka zařízení, která je v provedení s dotykovým (touch) displejem, nebo je možné zařízení ovládat pomocí tlačítek. Ta mohou být opět v provedení jako tlačítka dotyková nebo ruční v antivandal provedení.

- IIPO a EUD komunikují automaticky s dispečerským nebo řídicím centrem pomocí LAN, WiFi nebo LTE 4G / 3G / 2G sítě.

- Poskytují široce konfigurovatelné WiFi připojení pro uživatele v jeho blízkosti

- Mají možnost použít displej, čitelný i na prudkém slunci

- Variantně zařízení dodáváme buď v provedení s jednou nebo více obrazovkami nebo v provedení s eDispleji s nulovou spotřebou pro stanoviště bez elektrické energie

- Nabízíme provedení s mechanickými nebo dotykovými tlačítky nebo s dotykovou obrazovkou

- Variantně nabízíme konfiguraci buď jako zařízení nepřetržitě pracující v režimu 24/7, nebo jako úspornější řešení s definovaným časovým programem, nebo v provedení s řízením provozu podle přítomnosti zájemců

- Zařízení dodáváme s vybavením jako standardní nebo jako energeticky úsporné řešení s programem řízení spotřeby

- Reaguje na přítomnost osob v dosahu

- Trvalé, kombinované nebo autonomní elektrické napájení (den, noc, fotovoltaické panely, větrná turbína) v nízkopříkonové verzi s lokální řízenou akumulací a výdejem elektrické energie

- Konfigurace je plně volitelná zcela podle zadání zákazníka

- Přenáší obousměrně obrazové a zvukové informace podle potřeb zákazníka

- Umožňuje on line kompletní dálkový dohled a řízení

- V provedení jako staniční označník zobrazuje příjezdy a odjezdy spojů s aktualizovanou informací o poloze vozidel, jízdní řády s možností jejich okamžité změny, okamžitě informuje o zpožděních, výlukách, krizových situacích, přenáší povely a informace podle potřeby

- Kamera s dálkovým dohledem ukládá a přenáší obrazovou informaci o dění v monitorovaném prostoru v okolí zařízení

- Uživatelsky volně programovatelný informační a reklamní interaktivní panel

- Zobrazuje automaticky v libovolném nastavitelném pořadí a ve volitelném časovém intervalu dokumenty, obrázky a videa

- Umožňuje ruční výběr zobrazené informace pomocí dotykových nebo ručních tlačítek v antivandal provedení

- Komunikuje s dispečerským nebo řídicím centrem pomocí LAN, WiFi nebo LTE 4G / 3G / 2G sítě - Vzdálená správa

- Poskytuje široce konfigurovatelné WiFi připojení pro uživatele v jeho blízkosti

- Má možnost použít displej, čitelný i na prudkém slunci

- Variantně dodáváme buď v provedení s jednou nebo více obrazovkami nebo v provedení s eDispleji s nulovou spotřebou pro stanoviště bez elektrické energie

Možnosti využití:
- Informační a reklamní panel
- Inteligentní Informační Panelový Označník a Elektronická Úřední Deska
- Navigační systém
- Varovný systém v reálném čase

Na vyžádání rádi poskytneme další informace a poradíme, jaký typ zařízení a jaké vybavení je pro požadovaný způsob využití a pro danou lokalitu optimální.