IIPO - Inteligentní Informační Panelový Označník, provedení 605x505x118mm / GES-ELECTRONICS

Doprava zdarma
RoHS
Informativní položka - dostupnost a cena produktu na dotaz, zakázková výroba vyžadující upřesnění

IIPO v provedení 605x505x118mm

Uživatelsky volně programovatelný informační a reklamní interaktivní panelový staniční označník

Vhodné řešení pro projekt "Smart City - Chytré Město" s výhodnou možností získání dotací pro města a obce.

Tento výrobek byl vyvinut s využitím programu podpory OPPIK.

Inteligentní Informační Panelový Označník - inovativní moderní aplikace internetu věcí

- Původní zákaznické interaktivní řešení pro cestující a návštěvníky
- Pro zastávky MHD, veřejné dopravy, nádraží, informační a turistická střediska, zájmové zóny, krajinné oblasti a podobně
- Komunikuje s libovolně vzdáleným dispečerským nebo řídicím centrem
- Nejmodernější displej pro venkovní použití, čitelný i na prudkém slunci
- Provedení s dotykovým displejem na vyžádání
- Energeticky úsporné řešení s programem řízení spotřeby
- Reaguje na přítomnost osob v dosahu
- Trvalé, kombinované nebo autonomní elektrické napájení (den, noc, fotovoltaické panely, nízkopříkonové řešení)
- Konfigurace podle přání zákazníka
- Přenáší obousměrně obrazové a zvukové informace podle zadání zákazníka
- Umožňuje kompletní dálkový dohled a řízení
- Zobrazuje příjezdy a odjezdy spojů s aktualizovanou informací o poloze vozidel
- Zobrazuje jízdní řády s možností jejich okamžité změny
- Okamžitě informuje o zpožděních, výlukách, krizových situacích
- Kamera ukládá a přenáší obrazovou informaci o dění na stanici a v okolí
- Vyhodnocuje a přenáší aktuální informaci o počtu čekajících cestujících
- Umožňuje dálkově řídit, ukládat a zobrazovat další informace, reklamy, videa
- Může řídit osvětlení, hlásit stav odpadkových košů, ovládat libovolná elektrická zařízení
- Vestavěná tlačítka v zákaznické konfiguraci umožňují volbu informace podle potřeby
- Možno vestavět SOS tlačítko například pro přivolání pomoci, komunikaci s dispečinkem a pod.
- Může poskytovat volné nebo regulované Wi-Fi připojení pro uživatele v okolí
- Další možnosti nastavíme podle požadavku a potřeb zákazníka

Veškeré podrobnosti o výrobku sdělíme rádi na vyžádání.