MFJ-941E ANTÉNNÍ TUNER 300W / 1,8-30MHz / MFJ ENTERPRISES

Doprava zdarma
  • MFJ-941E ANTÉNNÍ TUNER 300W / 1,8-30MHz

Není skladem

zboží na objednávku
Průměrná doba dodání je 11 týdnů
od přijetí objednávky.

5 095 / kus vč. DPH (4 211 Kč bez DPH)

objednací kód: GES08901021, min. obj. množství: 1 kus

Anténní Versa II tuner 1.8-30MHz 300/30W PEP, křížové měřidlo, balun 4:1

MFJ-941E je anténní ladicí člen (tuner) pro výstupní výkon do 300 W, který přizpůsobí jakýkoliv vysílač nebo transceiver prakticky k jakékoliv anténě. Na prosvětleném měřicím přístroji se zkříženými ručkami (cross-needle meter) je možno měřit současně postupný (forward) a odražený (reflected) výkon a SWR (ČSV) připojené antény (zátěže).

Anténní člen používá pro přizpůsobení zapojení "T" (T-článek) a pokrývá všechna pásma od 160 do 10 m. Tento T-článek dokáže naladit dipóly, invertované V dipóly, vertikály, mobilní pruty, směrové antény, drátové antény jakékoliv délky (random wires) a mnoho dalších antén. Na zadním panelu MFJ-941E jsou umístěny konektory pro připojení externí zátěže, koaxiálního, jednodrátového nebo dvoudrátového napájecího vedení. Vestavěný balun 4:1 umožňuje použít symetrické drátové napájení (žebřík), dvoulinku nebo dvojitý souosý napáječ.Vnitřní osmipolohový přepínač ANTENNA SELECTOR umožňuje zvolit dva samostatné koaxiální výstupy nebo jednodrátový a souměrný drátový (Balanced) výstup. Všechny tyto funkce lze použít se zařazeným (in-line) T-článkem, nebo přímo bez něj.

Prosvětlený měřicí přístroj se zkříženými ručkami může být použit buď samostatně, nebo s tunerem. Nastavení ANTENNA SELECTORu umožňuje připojit COAX 1 DIRECT nebo COAX 2 DIRECT pro použití bez tuneru. Křížový měřicí přístroj umožňuje současně odečítat postupný (FORWARD) nebo odražený (REFLECTED) výkon a ČSV (SWR) a to ve dvou rozsazích Postupný (FORWARDED) výkon může být přepnut na HI (vysoký) 300W nebo LOW (nízký) 30W rozsah. Výkony se odečítají na příslušných stupnicích. Hodnota SWR (ČSV) je definována v místě, kde se obě ručky protínají. Žádné nastavování nebo cejchování SWR není třeba provádět. Wattmetr je aktivní ve všech polohách anténního přepínače (ANTENNA SELECTOR). Rozsah HI je 300W FORWARD a 60W REFLECTED. Rozsah LOW je 30W FORWARD a 6W REFLECTED. Jde tedy o násobek 10ti.

Rozsah měřícího přístroje při plné výchylce při měření vyzářeného a odraženého výkonu lze nastavit přepínačem METER na levé straně přístroje. Je možno zvolit rozsah 30W nebo 300W. Pokud je výkon vašeho vysílače vyšší než 30W, přepněte tento přepínač do polohy 300W (zapnuto). Pokud má váš vysílač výkon menší než 30W, nastavte přepínač do polohy 30W (vypnuto).

Postupný výkon (Forward - dopředu) je indikován na levé stupnici měřícího přístroje (FORWARD). Tato stupnice je kalibrována od 0 do 300W a v poloze 300W přímo indikuje naměřenou hodnotu. Každá ryska na stupnici odpovídá v rozsahu mezi 300 a 100W hodnotě 25W, mezi 100 a 10W hodnotě 10W a pod 10W je jediná ryska pro hodnotu 5W. V poloze 30W se musí stupnice pro vyzářený výkon dělit deseti. Každá ryska potom v rozsahu pod 1W odpovídá hodnotě 1/2W, v rozsahu od 1 do 10W hodnotě 1W a v rozsahu od 10 do 30W hodnotě 2,5W.

Odražený výkon (Reflected) je indikován na pravé stupnici měřícího přístroje (REFLECTED). Při přepnutí do polohy 300W indikuje plná výchylka hodnotu 60W, v poloze 30W je to 6W. Každá ryska na této stupnici v rozsahu nad 10W odpovídá hodnotě 5W a v rozsahu pod 10W odpovídá hodnotě 1W. V poloze pro rozsah 30W se musí stupnice opět dělit deseti.

Pokud se pokoušíme měřit výkon při zhoršeném přizpůsobení, měl by se odražený výkon odečíst od vyzářeného. Nejpřesnější hodnotu špičkového výkonu získáme pouze při trvalém nosném signálu, hlasu nebo dvoutónovém modulačním testu. Během běžné hlasové modulace wattmetr indikuje typicky 70 % skutečného špičkového výkonu.

ČSV se čte přímo pomocí 11 červených SWR křivek v rozsahu od 1:1 do nekonečna. Hodnota ČSV se měří v místě, kde se ručičky měřícího přístroje pro vyzářený a odražený výkon překříží. ČSV je potom indikován červenou křivkou, která je nejblíže místu překřížení ručiček. Tento přístroj nevyžaduje žádné obtížné nebo časově náročné nastavení citlivosti ČSV.

Stupnice wattmetru je prosvícena vnitřní žárovkou. Tato žárovka vyžaduje napájení z vnějšího napájecího zdroje 12V ss. Doporučujeme použít například některý na objednávku dodávaný napájecí zdroj GES-ELECTRONICS, například některý typ MW 12V . Konektor na zadní straně přístroje umožňuje připojení koaxiální zástrčky 2,1 mm s kladným pólem připojeným na střední přívod. Žárovku lze zapnout nebo vypnout přepínačem METER LAMP ON/OFF.