MFJ-949E ANTÉNNÍ TUNER + UMĚLÁ ZÁTĚŽ 300W / 1,8-30MHz / MFJ ENTERPRISES

Doprava zdarma
  • MFJ-949E ANTÉNNÍ TUNER + UMĚLÁ ZÁTĚŽ 300W / 1,8-30MHz
  • MFJ-949E ANTÉNNÍ TUNER + UMĚLÁ ZÁTĚŽ 300W / 1,8-30MHz
  • MFJ-949E ANTÉNNÍ TUNER + UMĚLÁ ZÁTĚŽ 300W / 1,8-30MHz

Není skladem

zboží na objednávku
Průměrná doba dodání je 11 týdnů
od přijetí objednávky.

6 495 / kus vč. DPH (5 368 Kč bez DPH)

objednací kód: GES08901070, min. obj. množství: 1 kus

Anténní 1.8-30 MHz 300W tuner, vestavěná umělá zátěž 300W/30sec.max

MFJ-949E je anténní ladicí člen (tuner) pro výstupní výkon 300 W, který přizpůsobí jakýkoliv vysílač nebo transceiver prakticky k jakékoliv anténě. Na prosvětleném měřicím přístroji se zkříženýma ručkama (cross-needle meter) je možno měřit špičkový (peak) nebo průměrný (average) vyzářený (forward) a odražený (reflected) výkon a ČSV.

Anténní člen používá pro přizpůsobení zapojení "T" (T-článek) a pokrývá všechna pásma od 160 do 10 m. Tento T-článek dokáže naladit dipóly, invertované V dipóly, vertikály, mobilní pruty, směrové antény, drátové antény jakékoliv délky (random wires) a mnoho dalších antén. Na zadním panelu MFJ-949E jsou umístěny konektory pro připojení koaxiálního, jednodrátového nebo dvoudrátového napájecího vedení. Vestavěný balun 4:1 umožňuje použití symetrického drátového napájení (žebříku), dvoulinky nebo dvojitého souosého napáječe.

Vnitřní osmipolohový anténní přepínač umožňuje zvolit vestavěnou 50 ohmovou umělou zátěž (anténu), dva samostatné koaxiální výstupy nebo jednodrátový a souměrný drátový (Balanced) výstup. Všechny tyto funkce lze použít se zařazeným (in-line) T-článkem, nebo přímo bez něj.

Prosvětlený měřicí přístroj se zkříženýma ručkama měří špičkový (Peak) nebo průměrný (Average) vyzářený (FORWARD) nebo odražený (REFLECTED) výkon a ČSV (SWR). Wattmetr je aktivní ve všech polohách anténního přepínače (ANTENNA SELECTOR). Pokud chcete použít wattmetr bez zařazeného T-článku, zvolte jednu z poloh anténního přepínače v posici BYPASS.

Rozsah měřícího přístroje při plné výchylce při měření vyzářeného a odraženého výkonu lze nastavit přepínačem METER na levé straně přístroje. Je možno zvolit rozsah 30W nebo 300W. Pokud je výkon vašeho vysílače vyšší než 30W, přepněte tento přepínač do polohy 300W (zapnuto). Pokud má váš vysílač výkon menší než 30W, nastavte přepínač do polohy 30W (vypnuto).

PEP (Peak Envelope Power - špičkový výkon modulační obálky) se měří v poloze PEAK (stisknuto) tlačítkového přepínače PEAK or AVERAGE METER, který je umístěn na pravé straně anténního členu. Špičkové (peak) a průměrné (average) hodnoty výkonu jsou stejné u nemodulovaného nosného signálu (CW), FSK nebo FM. PEP výkon je při dvoutónové modulační zkoušce při SSB dvakrát vyšší než průměrný výkon a může být mnohem vyšší, než průměrný výkon hlasově modulovaného SSB signálu.

Vyzářený výkon (Forward - dopředu) je indikován na levé stupnici měřícího přístroje (FORWARD). Tato stupnice je kalibrována od 0 do 300W a v poloze 300W přímo indikuje naměřenou hodnotu. Každá ryska na stupnici odpovídá v rozsahu mezi 300 a 100W hodnotě 25W, mezi 100 a 10W hodnotě 10W a pod 10W je jediná ryska pro hodnotu 5W. V poloze 30W se musí stupnice pro vyzářený výkon dělit deseti. Každá ryska potom v rozsahu pod 1W odpovídá hodnotě 1/2W, v rozsahu od 1 do 10W hodnotě 1W a v rozsahu od 10 do 30W hodnotě 2,5W.

Odražený výkon (Reflected) je indikován na pravé stupnici měřícího přístroje (REFLECTED). Při přepnutí do polohy 300W indikuje plná výchylka hodnotu 60W, v poloze 30W je to 6W. Každá ryska na této stupnici v rozsahu nad 10W odpovídá hodnotě 5W a v rozsahu pod 10W odpovídá hodnotě 1W. V poloze pro rozsah 30W se musí stupnice opět dělit deseti.

Pokud se pokoušíme měřit výkon při zhoršeném přizpůsobení, měl by se odražený výkon odečíst od vyzářeného. Nejpřesnější hodnotu špičkového výkonu získáme pouze při trvalém nosném signálu, hlasu nebo dvoutónovém modulačním testu. Během běžné hlasové modulace wattmetr indikuje typicky 70 % skutečného špičkového výkonu.

ČSV se čte přímo pomocí 11 červených SWR křivek v rozsahu od 1:1 do nekonečna. Hodnota ČSV se měří v místě, kde se ručičky měřícího přístroje pro vyzářený a odražený výkon překříží. ČSV je potom indikován červenou křivkou, která je nejblíže místu překřížení ručiček. Tento přístroj nevyžaduje žádné obtížné nebo časově náročné nastavení citlivosti ČSV.

Stupnice wattmetru je prosvícena vnitřní žárovkou. Tato žárovka vyžaduje napájení z vnějšího napájecího zdroje 12V ss. Vhodný je některý typ z řady MW 12V z nabídky GES-ELECTRONICS, a.s. Konektor na zadní straně přístroje umožňuje připojení koaxiální zástrčky 2,5 mm s kladným pólem připojeným na střední přívod. Žárovku lze zapnout nebo vypnout přepínačem METER LAMP ON/OFF.