Fólie pro výrobu plošných spojů


  Popis
  Na laserové tiskárně nebo kopírce se na tento povlak zrcadlově natiskne obrazec spojů, který se potom teplem a tlakem přenese na měděnou plochu desky. Nažehlený obrazec chrání místa mědi před odleptáním. Po odleptání se tento ochranný obrazec snadno odstraní.

  Postup při tisku
  V jakémkoli editoru pro tvorbu plošných spojů, případně v jiném programu vytvořte obrazec plošného spoje.
  Tento obrazec je potřeba zrcadlově převrátit.
  Vložte fólii do tiskárny tak, aby bylo možno tisknout na matnou stranu a zadejte příkaz tisku.
  Pro tento proces je možné použít i kvalitní kopírku.

  Postup při zažehlování
  Materiál pro výrobu DPS cuprextit je potřeba nejprve důkladně odmastit, nejlépe přebrousit velmi jemným smirkem pod tekoucí vodou a důkladně osušit, případně před tiskem předem mírně nahřát. Poté jej položte na pevnou podložku a natištěný motiv na modré fólii položte matnou, tedy potištěnou stranou tak, aby byl celý obrazec natištěný tonerem směrem k měděné fólii po celé ploše budoucího plošného spoje. Poté nastavte žehličku na teplotu hedvábí a přiložte na ně žehličku. Není vhodné přejíždět sem a tam, mějte žehličku po dobu asi 30 s na jednom místě. Poté na chvíli oddělejte a opět na 15 s přiložte. Podle originálního návodu je vhodný čas na ukončení prohřívání prostoupení černého toneru skrze modrý povlak až k fólii, což je pod žehličkou při oddělání viditelné. Modrou fólii sundejte z cuprextitu až po důkladném vychladnutí materiálu, jinak poškodíte spoje. Na cuprextitu by měl zůstat pouze přežehlený motiv krytý tonerem, místa pro odleptání my měly být holé, měděné.
  Pokud použijete příliš nízkou teplotu, nepřenese se celý motiv kvalitně, pokud zase vysokou, toner se přepálí a je nepoužitelný. Obecně platí raději déle při nižší teplotě. Správně přenesená fólie je v místech přenosu průhledná, protože se modrý povlak i s tonerem přilepil na cuprextit.

  Zkušenosti a poznatky uživatelů
  Podložka musí být perfektně rovná.
  Také deska musí být rovná, hrany odhroceny, povrch suchý a čistý.
  Pro dosažení optimálního rovnoměrného prohřátí musí být podložka z tepelně nevodivého materiálu (teflon, event. termoset).
  Tepelný zdroj, nejlépe ohřívaná ocelová deska, musí být rovná, nejlépe broušená. Pokud použijete klasickou žehličku, je vhodné si ji nechat přebrousit na horizontální brusce nebo na žehličku připevnit broušenou ocelovou desku o tloušťce cca 10mm. Tím se předejde lokálnímu přehřátí či nedohřátí folie.
  Při přiložení tepelného zdroje (žehličky) na fólii a desku je třeba zajistit určitý tlak. Při velikosti DPS jedné eurokarty (160x100mm) je to váha min. 1,5kg.
  Nastavená teplota povrchu tepelného zdroje by měla být 130 až 140°C. (experimentálně testováno, měřeno termočlánkem) Pro informaci "žehličkářům": je to na stupnici někde mezi "hedvábím" a "vlnou", někdy tam bývá značka "dvě tečky".
  Nejezděte žehličkou sem a tam přes fólii, ale ponechte ji na jednom místě.
  Pokud je plocha desky větší než plocha žehličky, žehlete po částech.
  Doba potřebná k nažehlení závisí na teplotě a tlaku (většinou 8 až 10 minut).
  Zdroj tepla (žehličku) nezvedejte po celou dobu, stejně tam nic není vidět. (Optická změna při normálním osvětlení je tak malá, že ji nelze brát jako vodítko pro určení stavu procesu.)
  Po sejmutí zdroje tepla nechte DPS na místě vychladnout. Nemanipulujte s deskou ani folií.
  Chladnutí trvá cca 5-10 minut. Poté lze fólii průhybem sejmout.
  Případné kazy je potřeba buď odstranit, nebo doretušovat přípravky pro výrobu a opravy desek plošných spojů, ap.).

  Poznámka
  Je-li fólie po sejmutí žehličky i jen nepatrně zkroucená, znamená to, že je nastavena vysoká teplota a hrozí potrhání motivů plošných spojů.
  Zůstávají-li ostrůvky nepřeneseného toneru, neproběhla sintrace toneru dobře - zřejmě z důvodu nízké teploty nebo nestejnoměrného prohřátí.
  Velké plochy motivů se sintrují hůře než tenké spoje - nebojte se tedy tenkých spojů.

  Postup při leptání
  Zkontrolovanou a vyretušovanou desku ponořte do chloridu železitého : Leptací lázně
  Po vyleptání desku důkladně opláchněte, usušte a zbytky toneru odstraňte acetonem nebo nitroředidlem.
  Desku je vhodné ošetřit přípravkem : GES08000021.html">Lak ochranný pájitelný LO PAJ .

  Vše Novinky Akce Doprodej