POLITIKA KVALITY

Certifikát ISO 9001

ITIV ISO 9001

Společnost GES-ELECTRONICS, a.s. působí v oblasti dovozu a prodeje elektronických komponentů, ale rovněž v oblasti prodeje a montáží radiokomunikační, telekomunikační a speciální techniky a výstavby infrastruktur s tím spojených. V daných oborech se řadí na přední místa v České republice. Rozdělení společnosti do samostatných divizí zaručuje úzkou specializaci a vysokou profesionalitu, což dokládají úspěšné recertifikace systému managementu kvality ISO 9001 garantující stabilitu, kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb.

Vedení společnosti přijalo odpovědnost za neustálé zvyšování kvality dodávaných služeb a produktů s cílem maximálního uspokojení potřeb a očekávání stávajících i nových zákazníků v oboru prodeje elektronických součástek i v oboru projektování, montáže, výstavby a servisu telekomunikačních infrastruktur.

Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky zboží a poskytování služeb v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je vyhlášena tato

POLITIKA KVALITY

která bude naplňována prostřednictvím následujících strategických cílů:

  Zákazníci:

 • budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné vztahy
 • dodávat objednané množství zboží a poskytovat služby v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě.

  Dodavatelé:

 • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních služeb na základě jejich hodnocení.

  Zaměstnanci:

 • podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
 • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům
 • podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti společnosti za aktivní účasti
 • všech zaměstnanců,
 • vytvářet předpoklady pro rozšiřování pracovního kolektivu o kvalifikované a odborné pracovníky.

  Technologie, znalosti, infrastruktura:

 • využít veškerých znalostí, schopností a nových technologií k tomu, aby požadavky a potřeby svých zákazníků a partnerů plnili způsobem co nejvýhodnějším a zavádění nových procesů bylo přínosem pro obě strany

 • důsledně a přesně dodržovat postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • optimalizovat logistické toky zboží v organizací
 • rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností.

  K podpoře této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady
 • politiku kvality ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů,
 • vytvářet podmínky ke splnění cílů všem pracovníkům společnosti
 • plánovat a zajišťovat nezbytné podmínky a zdroje personální i finanční pro splnění cílů politiky kvality
 • plnit požadavky zákonů a právních předpisů
 • aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy
 • snižovat rizika poškození okolního životního prostředí
 • v případě neplnění vydávat opatření k nápravě.

Vedení společnosti GES-ELECTRONICS, a.s. Dne 1.1.2018