Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana pro všeobecné použití v radiotechnice SPKO-N-050-1,7G-B

  • Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana pro všeobecné použití v radiotechnice SPKO-N-050-1,7G-B

Skladem

E-shop: více než 10 kusů, Praha: 0, Brno: 0, Ostrava: 0, Plzeň: 0 (+ 26 E-shop)

599 / kus vč. DPH (495,00 Kč bez DPH)

objednací kód: GES07901175, min. obj. množství: 1 kus

Širokopásmová koaxiální bleskojistka, 0-1700MHz/2.5kA, 50W, Nf/Nf

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-N-050-1,7G-B je přepěťová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B), která je určena pro všeobecné použití v pásmu od 0 - 1700 MHz. Je určena k ochraně koaxiálních kabelů 50 Ohm osazených konektory typu N vedoucích z venkovního prostředí (LPZ 0B) a koaxiálních vstupů přístrojů a zařízení, které jsou k těmto kabelům připojeny proti účinkům elektromagnetického rušení, přepětí a atmosférických výbojů. Ochrana chrání připojené přístroje a zařízení i při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a délce trvání 10/350 µs).
Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je její důkladné propojení s ekvipotenciální přípojnicí chráněné soustavy (obvykle na ochrannou svorku PE nebo PEN) co možno nejkratším Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2.
Ochrana se připojuje ke chráněnému kabelu jako průchozí kabelová spojka s konektory typu N/F-F. Konstrukce SPKO zajišťuje spolehlivé svedení bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepěťových ochran i do plastových rozvaděčů.
Typové označení: SPKO-N-x50-1,7G-B/X-X, kde -x50 značí maximální dovolený vysílací výkon procházející přepěťovou ochranou (standardně 050 nebo na objednávku 350 a 950 W).

Technické parametry SPKO:
Ochrana je osazena bleskojistkou CP Clare, 20 kA 8/20 µs nebo ekvivalentem.
Provozní kmitočtové pásmo: 0 - 0,5 GHz
Činitel útlumu: lepší než -0,2 dB
Činitel zpětného odrazu : lepší než -20 dB
Zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA - vlna 10/350 µs
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu: < ± 100 Vp-p pro tZRP > 25 ns
Připojení ochrany:
k signálové cestě: - jako průchozí kabelová spojka s konektory N/F-F
k ekvipotenciální přípojnici systému: - splétaným Cu vodičem o průřezu minimálně 2,5 mm2
Způsob montáže:
- letmý jako průchozí kabelová spojka. K ekvipotenciální přípojnici chráněného systému splétaným Cu vodičem s nalisovaným kabelovým okem, připojeným k SPKO šroubem M5 (oko a šroub M5 jsou příslušenstvím ochrany).
Stupeň krytí: IP20
Poznámka: při použití ve venkovním prostředí je nezbytné důkladně zajistit proti zatékající vodě např. použitím samovulkanizační pásky. Jinak hrozí poškození ochrany
Montážní poloha: libovolná